SA-033

SA-033 utgör en ny behandling av levercancer och är den första läkemedelskandidat som DBP har utvecklat baserat på den egenutvecklade banbrytande teknologin BeloGal® som möjliggör en direkt målstyrning av ett läkemedel till levern.  

Doxorubicin är ett av de mest välkända och beprövade läkemedlen mot cancer och ingår som aktiv farmaceutisk ingrediens i SA033-formuleringen. Doxorubicin har paketerats med hjälp av BeloGal®-teknologin och formuleringen är alltså programmerad att levereras till levern. Efter en enkel intravenös injektion och transport av formuleringen till målorganet frigörs doxorubicinet och får då en kraftig lokal terapeutisk verkan utan att skada friska organ.

SA-033 är utvecklad för att öka effekten av behandling av levercancer och dramatiskt reducera de systemiska (helkropps-) biverkningarna som drabbar patienten vid vanlig kemoterapi. Det innebär att SA033 tillhör en ny generation av läkemedel mot cancer.

Double Bond Pharmaceutical AB (DBP) har erhållit särläkemedelsstatus för SA-033 från den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av hepatoblastom (HB) som är en primär elakartad levertumör och den vanligaste typen av levercancer som drabbar barn. Etiologin av HB är okänd men HB visar sig förekomma i högre frekvens hos barn med låg födelsevikt och har också visat sig vara associerad med Beckwith -Wiedemann syndrom och familjär adenomatös polypos. Femårsöverlevnaden efter diagnos är cirka 63% och därför finns det ett akut behov av en mer effektiv och säker behandling hos dessa barn. Särläkemedelsstatusen innebär att DBP får tio år av marknadsexklusivitet för indikationen HB samt olika former av stöd från EMA för att ytterligare underlätta och påskynda utvecklingen av läkemedlet. DBP planerar att starta en fas I klinisk studie av SA033 år 2018 med patienter drabbade av hepatocellulär cancer, vilket är den vanligaste typen av levercancer hos vuxna.

 

Kontakta oss

Postadress:
Virdings allé 32B
75 450 Uppsala
Sweden

info@doublebp.com

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12086 #160714090433