Double Bond Pharmaceutical Produkter

Insert in Figure at Temodex (SI-053): EMA Orphan Drug Status

pipeline 2

BeloGal®-plattformen

Med vår inriktning på utveckling av medicinska produkter har DBP utvecklat en plattform som heter BeloGal® och som levererar aktiva läkemedelssubstanser på ett säkert sätt direkt till de organ de ska verka i. BeloGal®-formulering av ett läkemedel ger en radikal ökning av det terapeutiska värdet av behandlingen genom att selektivt söka sig till det sjukdomsdrabbade organet och samtidigt skydda de resterande friska vävnaderna i kroppen från toxiska effekter av läkemedlet.

Fördelar med BeloGal® plattformen är:

  • Effektiv behandling- läkemedlet levereras till det sjukdomsdrabbade organet
  • Icke-invasiv behandling – BeloGal® -baserade produkter är utvecklade för intravenös och subkutan tillförsel. Inga katetrar eller visualiseringstekniker behövs
  • Produkter med mycket hög terapeutisk effektivitet – den totala dosen av det administrerade läkemedlet är signifikant reducerad
  • Förbättrad säkerhet av behandlingen –BeloGal® innebär att friska organ skyddas från toxiska effekter av läkemedlet

BeloGal®-formulerade produkter

  • SA-033 för behandling av levercancer
  • SA-083 för behandling av lungcancer
  • SA-042 för behandling av pneumoni

Double Bond Pharmaceutical utökar BeloGal®-plattformen till att även inkludera utvecklingen av produkter för behandling av olika typer av cancer samt bakteriella infektioner.

 

Kontakta oss

Postadress:
Virdings allé 32B
75 450 Uppsala
Sweden

info@doublebp.com

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12086 #160714090433